Warunki realizacji zamówień

Spis treści:

 1. Podstawy realizacji zamówień.
 2. Koszty realizacji zamówień.
 3. Terminy realizacji zleceń.
 4. Dostawa i odbiór zamówień.
 5. Warunki płatności.
 6. Kontrola jakości wykonanego zamówienia.
 7. Reklamacje.
 8. Zakres odpowiedzialności.
 9. Tolerancja wielkości zamówienia.

1. Podstawy realizacji zamówień: 

Podstawą do realizacji zamówień są:

a) materiały dostarczone przez klienta, które powinny spełniać określone w specyfikacji technicznej wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, jeśli zaistnieją zastrzeżenia co do jakości dostarczonych materiałów produkcyjnych, niestaranności w ich przygotowaniu lub niespełnieniu naszych wymagań technicznych.

Możliwe jest przyjęcie do realizacji zlecenia materiałów w innych formatach niż wymagane, jednak jedynie po przednim uzgodnieniu.

b) Zamówienie złożone przez Klienta, które zawiera:

 • datę zamówienia,
 • dane do wystawienia faktury VAT,
 • dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Klienta-Zleceniodawcy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • tytuł pracy, która jednoznacznie będzie identyfikowała zamówienie (np. nazwa firmy, Katalog X/2015),
 • specyfikację ilościową i cenową zamawianych towarów i usług,
 • termin realizacji,
 • warunki dostawy,
 • adres dostawy,
 • termin i formę płatności.

2. Koszty realizacji zamówień: 

a) Szczegółowe oferty cenowe przygotowywane są na podstawie indywidualnych zapytań dokładnie opisujących parametry zamawianych towarów i usług. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: info@karoprint.pl

b) Oferty zachowują ważność przez siedem dni od daty ich sporządzenia i wysłania.

3. Terminy realizacji zamówień: 

Dokładny i wiążący termin realizacji zamówienia określamy po otrzymaniu materiałów do produkcji lub po akceptacji wydruków próbnych przez Klienta.

Czas realizacji zlecenia zależy również od ilości bieżących zamówień skierowanych do produkcji.

Dostawa towaru możliwa jest nawet w 1 dzień roboczy. Jednak termin dostawy towaru jest uzależniony od działań firmy kurierskiej. W związku z powyższym Karoprint nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, powstałe z winy firmy kurierskiej.

a) Przewidywany termin realizacji zlecenia określamy na etapie przedstawiania Klientowi kosztorysu. Ostateczny termin realizacji zlecenia jest określany bezpośrednio po dokonaniu przez Klienta akceptacji materiałów do produkcji.

b) W przypadku wystąpienia siły wyższej w szczególności:

 • awarii maszyn, przerw w dostawie energii elektrycznej lub wody,
 • pożaru,
 • klęsk żywiołowych,

w Karoprint lub w zakładach wykonujących poszczególne etapy zlecenia, nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zmian w terminach realizacji.

4. Dostawa i odbiór zamówień: 

a) Towar na terenie Polski dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich a koszt dostawy towaru ponosi Kupujący.

b) Oferty szczegółowe przedstawiane na podstawie zapytań określają koszt dostawy towaru, w przeciwnym wypadku nie jest on uwzględniony w ofercie.

c) Karoprint nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane z winy leżącej po stronie firmy kurierskiej.

d) W przypadku umówienia odbioru osobistego jest on możliwy wyłącznie przy płatności przelewem przed odbiorem.

5. Warunki płatności: 

Dostępne opcje realizowania płatność:

 • przelewem przed odbiorem / dostawą towaru.

6. Kontrola jakości wykonanego zamówienia: 

Kontrola jakości wykonanego zamówienia powinna odbywać się w siedzibie Klienta (lub w jakimkolwiek innym miejscu, które będzie dla niego dogodne).

Karoprint nie dopuszcza możliwości kontroli jakości nadruku oraz zgodności zapisanych danych w swoich pomieszczeniach.

7. Reklamacje: 

a) Zasadność reklamacji rozpatrujemy w terminie do 7 dni od daty dostarczenia reklamowanych towarów do siedziby Karoprint.

b) Usunięcie wad produkcyjnych najczęściej nie jest możliwe. W związku z tym uzasadnione reklamacje uwzględniane są przez ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług bądź zwrot kwoty zapłaconej za reklamowane towary i usługi w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

c) Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na własny koszt do siedziby Karoprint.

d) Jeżeli formę uznania reklamacji złożonej przez Klienta stanowi wykonanie ponowne zlecenia i produkcja towaru pozbawionego wad, towar wysyłany jest Klientowi na koszt Karoprint.

e) Ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu należności za reklamowany towar.

f) Jedyną podstawą reklamacji kolorystyki prac drukowanych kolorami CMYK jest odbitka kolorystyczna typu cromalin. Niedostarczenie wzorcowego wydruku zamyka możliwość reklamowania kolorystyki pracy drukowanej kolorami CMYK.

g) Jedyną podstawą reklamacji zapisu danych na płytach CD / DVD są różnice danych płyty wzorcowej i wykonanych kopii.

Oznacza to, że:

 • w przypadku dostarczania plików do nagrania przez e-mail lub ftp, nie ma podstaw do uznania ew. reklamacji zawartości płyt (nie mamy wzoru do porównania zawartości kopii i oryginału)
 • niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem wykorzystanym do powielenia materiału nie jest podstawą zasadnej reklamacji.

h) Karoprint nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych płyt CDR / DVDR ze sprzętem komputerowym i audiowizualnym wykorzystywanym do ich odtwarzania / nagrywania. Brak możliwości takiej kompatybilności należy reklamować u dostawców sprzętu.

8. Zakres odpowiedzialności: 

Ponosimy odpowiedzialność za wady, braki sprzedawanych produktów i usług wyłącznie do ich oferowanej wartości. Dotyczy to również niedotrzymania terminów realizacji zleceń.

9. Tolerancja wielkości zamówienia: 

Karoprint zastrzega sobie możliwość wystąpienia odchyłek od zamówionej ilości towaru ze względu na to, iż przez wieloetapowe procesy produkcji możliwa jest kumulacja braków.
Dopuszczalne ilości braków wynoszą:

Nakład Dopuszczalne braki
0 – 100 10
101 – 1000 20
pow. 1100 30